What are you looking for?

Dwarse kiezers: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar