What are you looking for?

Domheid als methode

Domheid als methode

About the book

  • Maak van domheid uw sterkste kant

Wat bindt een samenleving? Niet een identificatie met de wet die het sociale leven regelt, maar de identificatie met de voor een samenleving specifieke overtreding van de wet. Een groep wordt niet bijeengehouden door kennis over de regels die je moet volgen, maar door kennis over regels die je straffeloos mag breken. We zijn solidair in domheid. Vanuit dit uitgangspunt schrijft Matthijs van Boxsel zijn steeds groeiende encyclopedie van de domheid.

Get the book from Athenaeum Booksellers, Amsterdam’s largest independent bookstore.