What are you looking for?

Dictatuur van het design; ontwerpen van gebruiksvoorwerpen gezien vanuit de cognitive psychologie;[vert. uit het Engels door A.J.W.M. Thomassen; bew. A.J.W.M. Thomassen; m.m.v. Peter de Jong, Martijn Kagenaar en Nadja Tonnaer]