What are you looking for?

De zin van verklaren en het verklaren van 'zin'; een weerlegging van de historische verklaringstheorie van Blom en Nijhuis