What are you looking for?

De wetenschapsopvatting van Immanuel Kant en het onderscheid analytisch-synthetisch : naar aanleiding van de Kant-interpretatie van Evert Willem Beth