What are you looking for?

'Bildung' en politiek 1770-1830; de 'Bildungsphilosophie' van Wilhelm von Humboldt bezien in haar politieke en sociale context