What are you looking for?

Bewogen en Bewegen : De historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur; Liber Amicorum aangeboden aan prof. dr. H.F.J.H. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, 1961-1986

De stad in de Nederlandse literatuur van het laatste kwart der negentiende eeuw