NIAS-KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

NFA Day 2011

The 2011 NFA Day on 9 June 2011 was not only an entertaining and interesting event, it was also a very festive one at which the NFA presented NIAS with a gift to mark NIAS's 40th anniversary.

The 2011 NFA Day featured Johan Heilbron's Uhlenbeck Lecture “But What About the European Union of Scholars?”, and the NFA presented NIAS with a gift to mark NIAS's 40th anniversary. The gift consisting of a wall painting of the poem @NIAS by Maria van Daalen, Writer-in-Residence 2009/10, painted by Hendrik Ribot on the west wall of the NIAS Conference Building.


@NIAS
Hoe de boomschaduwen over de grasmat
wandelen, rondom, onophoudelijk.Stil
staan als een beuk in het struikgewas. De wil
om te groeien is wet: van leven, maar wat

weten we van de vogels die tussen blad
en takken in ons nestelen? Is er pril
geluk dat nog uitgebroed moet? Het wil
hier aan de dag waar het strijklicht ons omvat.

Tussen ons allen vallen eierschalen
op de aarde. Het jaargetijde kennen
is zo onmogelijk als de kruin dragen:

voel je hoe ons hart buigt in de windvlagen?
Elke ochtend aan het hernieuwde wennen.
Doorstaan. Er is zwaar weer op til. Niet falen.

Maria van Daalen


@NIAS

How the tree-shadows cross the lawn 
ambling, encircling, never stopping. Standing 
still like a beech among bushes. The will
to grow is a Law: of living, but what

do we know of the birds that nestle between leaves 
and branches within us? Is there tender 
happiness ready to hatch? It strains 
to emerge here where the sun’s slanting rays embrace us.

Between us eggshells drop
to the earth. To ken the seasons 
is as impossible as bearing the crown:

do you feel our heart flexing with each gust of wind?
Getting used to the renewed every morning.
Endure. A storm is brewing. Do not fail.

 

Translation by Maria van Daalen and Petry A. Kievit-Tyson. 
The unveiling of the Wall Poem

 


Film

Kruimelpad:
  1. Home
  2. About
  3. Alumni (NFA)


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken